Úvodní strana

Stavchem spol. s.r.o. je stavební firma vzniklá 1.3. 1993 jako nástupce Stavebních dílen hlavního mechanika ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.
V počátečním období měla silnou vazbu na Spolchemii a pokračovala v předcházející činnosti, tj. údržbě stavebních objektů a technologických celků. Postupně se čím dál více orientovala na i ndividuální i veřejné zakázky v okresu Ústí nad Labem, ale i mimo něj. V současné době je stavební činnost pro Spolek a mimo něj přibližně ve stejném objemu a zajišťujem širokou škálu stavebních prací – od drobných oprav až po milionové investiční akce.
Sídlo firmy je ve Spolchemii Ústí nad Labem, což má příznivý dopad na rychlost dosahu pracovišť uvnitř závodu, ale i v celém okresu.
Z počátečních 60 zaměstnanců zůstává v současné době přibližně 20 stálých a 10 sezónních pracovníků.
Firma Stavchem spol. s r.o. je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů Ministerstva životního prostředí pro program Zelená úsporám. Naše firma je odborně způsobilá k provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů,sanací, podlahových systémů, systémů pro obklady a dlažby a fasádních systémů.
Stavchem spol. s.r.o.
Revoluční 86, Ústí nad Labem
telefon: +420 477 162 217
email: svoboda@stavchemul.cz
Copyright © 2011 Stavchem spol. s.r.o.
vyrobil: Luděk Pavlíček