Oblast působení firmy

Firma Stavchem s.r.o. má živnostenské oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a projektovou činnost ve výstavbě.
V rámci prvně zmíněné oblasti provádíme téměř veškerou škálu stavební výroby – údržbu staveb, výstavbu rodinných domů, rekonstrukci podkroví a bytových jader, zemní práce a jednodušší kanalizační práce, jakož i opravu a provádění střech, krovů a různých dřevěných konstrukcí.
Velice rozšířenou činností je montáž pracovních lešení, a to jak fasádních, tak i prostorových a těžkých konstrukčních. Pro tuto činnost si zajišťujeme i vlastní proškolení zaměstnanců.
Další významnou specializací je provádění těžkých chemických izolací, tepelných vyzdívek kotlů, reaktorů a nádob, jakož i epoxibetonové podlahy a nátěry.
Kromě uvedených prací provádíme dále různé tesařské a truhlářské práce, ale i jednodušší zámečnickou činnost a údržbu a opravu strojů.
Z hlediska projektové činnosti zajišťujeme projekty pro účely stavebního povolení a výrobní dokumentace, ale jen pro vlastní potřebu.
V rámci Spolchemie máme uzavřenou smlouvu na provádění stavební údržby, lešenářských prací, ale i na úklid a údržbu komunikací a ploch v letním i zimním období.
Stavchem spol. s.r.o.
Revoluční 86, Ústí nad Labem
telefon: +420 477 162 217
email: svoboda@stavchemul.cz
Copyright © 2011 Stavchem spol. s.r.o.
vyrobil: Luděk Pavlíček